Publicaties
 

ARTIKELEN

Van verjaring naar verval: de ‘vervalbijlregeling’ in de WWZ

AP 2016/361.
In de conclusie van 28 september 2018 (ECLI:NL:PHR:1143) haalt de Advocaat Generaal dit artikel meerdere malen aan ter onderbouwing van het standpunt dat de rechter niet ambtshalve dient te toetsen aan de vervaltermijn van artikel 7:686a lid 4 sub b BW, dat door de Hoge Raad wordt overgenomen in een overweging ten overvloede (ECLI:NL:HR:2018:2305)

ANNOTATIES

Hoge Raad 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3142

«JIN» 2018/89, Vrijwilligers, reikwijdte artikel 7:658 lid 4 BW.

Rechtbank Amsterdam 4 juli 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4989

JIN 2017/173, Vervaltermijn, artikel 6 EVRM

Hoge Raad 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:494

JIN 2017/108, Werkgeversaansprakelijkheid, verjaring, artikel 6 EVRM

Rechtbank Gelderland 15 januari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:190

JIN 2016/100, Opvolgend werkgeverschap (Van Wolters/Tuinen)

Gerechtshof Den Haag 12 mei 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:955

JIN 2015/215, Overgang van onderneming

Rechtbank Maastricht 15 september 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:7965

JIN 2015/75, Ontslag op staande voet zieke werknemer (Vixia/Gerrits)

Hoge Raad 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2895, ECLI:NL:PHR:2014:704

JIN 2014/206, Werkgeversaansprakelijkheid

INTERVIEWS ACADEMIE VOOR DE RECHTSPRAKTIJK (AVDR)

OPERATION MARKET GARDEN